PL Obowiazek informowania o RODO
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

DE Informationspflicht zum RODO
Am 25. Mai 2018 ist die Verordnung des Europäischen Parlaments und des EU-Rates vom 27. April 2016 in Kraft getreten. zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG ("RODO"). Bitte lesen Sie daher die aktualisierten Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

EN Obligation to inform about the RODO
On May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and the EU Council of April 27, 2016 entered into force. in the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC ("RODO"). Therefore, please read the updated information about the processing of your personal data:

Kayak flapSKIN COLOR KAYAKS

poszycie kajaka

kajaki margaret
Get contact information on your phone.