PL Obowiazek informowania o RODO
25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 27 kwietnia 2016r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). W związku z tym prosimy o zapoznanie się ze zaktualizowaną informacją o przetwarzaniu Państwa danych osobowych:

DE Informationspflicht zum RODO
Am 25. Mai 2018 ist die Verordnung des Europäischen Parlaments und des EU-Rates vom 27. April 2016 in Kraft getreten. zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr sowie zur Aufhebung der Richtlinie 95/46 / EG ("RODO"). Bitte lesen Sie daher die aktualisierten Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten:

EN Obligation to inform about the RODO
On May 25, 2018, the Regulation of the European Parliament and the EU Council of April 27, 2016 entered into force. in the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC ("RODO"). Therefore, please read the updated information about the processing of your personal data:

Polityka cookies1. Pliki cookies zwane także "ciasteczkami" są to pliki tekstowe zapisywane i przechowywane w pamięci urządzenia Kupującego wykorzystywanego do przeglądania stron internetowych (np. komputer PC, notebook, tablet, palmtop, telefon komórkowy). Z plikami tymi, po ich zapisaniu, łączy się serwer albo serwery, uzyskując do nich odpowiedni dostęp.

2. Strona internetowa www.kajaki-margaret.com wykorzystuje następujące rodzaje plików:

2.1. pliki niezbędne do przeglądania oferty oraz dokonywania zakupów. Ich zapisywanie jest niezbędne do korzystania z Portalu;

2.2. pliki zapewniające bezpieczeństwo transakcji;

2.3. pliki statystyczne - umożliwiające Portalowi zebranie informacje na temat korzystania z jego zasobów;

2.4. pliki funkcjonalne - pliki umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Kupującego preferencji dotyczących wyglądu strony;

3. Poprzez zmianę ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania strony internetowej www.kajaki-margaret.com, Kupujący może określić warunki przechowywania oraz warunki uzyskiwania dostępu do plików cookies wykorzystywanych przez tę stronę, a w szczególności może dokonać całkowitego wyłączenia ich obsługi.

4. W celu zmiany ustawień związanych z obsługą plików cookies Kupujący powinien skonfigurować ustawienia przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony internetowej www.kajaki-margaret.com. Stosowne informacje w tym zakresie można uzyskać korzystając z pomocy technicznej dla takiego oprogramowania (przeglądarki internetowej) lub kontaktując się z jego dostawcą.

5. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej www.kajaki-margaret.com.

6. Brak zmiany ustawień oprogramowania wykorzystywanego do przeglądania niniejszej strony internetowej www.kajaki-margaret.com, stanowi według art. 173 ust. 2 Ustawy prawo telekomunikacyjne wyrażenie zgody na korzystanie przez tę stronę z plików cookies w celach wyżej określonych.

7. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

8. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Cookies. Każdą osobę wykorzystującą Portal w jakikolwiek sposób obowiązuje aktualna wersja Polityki Cookies.